Zdjęcia historyczne

Wszystkie zdjęcia, jak i reprodukcje zdjęć znajdują się w zbiorach Piotra Grzymkowskiego


1 – „Pozdrowienia z Białut”  pocztówka z początku XX wieku. Po lewej pałac Oehlrichów ówczesnych właścicieli majątku (widok od strony parku), obok gospoda Augusta Sawitzkiego, poniżej kościoły: katolicki i ewangelicki.

 

(źródło: Neidenburger Heimatbrief, Pfingsten 1999)2 – Białuty z początku XX wieku. Pocztówka przedstawia dom zarządcy majątku oraz kościoły: ewangelicki i katolicki. W latach 30-tych XX wieku zarządcą majątku białuckiego był Eckhardt Klinger, który opuścił wieś w raz z rodziną w 1945 roku.


(źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv)

 


3 – „Pozdrowienia z Białut”  pocztówka z początku XX. Z lewej pałac Oehlrichów (widok od strony parku) obok plebania z kościołem ewangelickim, poniżej gospoda Augusta Sawitzkiego i  kościół katolicki wraz z  plebanią.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


4 – Zdjęcie sprzed 1914 roku przedstawiające pałac Oehlrichów ówczesnych właścicieli majątku (widok od strony drogi). Charakterystyczne kule przy bramie wejściowej zachowały się do dnia dzisiejszego. Obecnie postawione są przy bramie wjazdowej do byłego PGR-u.


(źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv)

 


5 – Nieistniejący pałac Oehlrichów w Białutach zniszczony w sierpniu 1914 roku przez patrol kozacki, powiększony fragment pocztówki z początku XX.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


6 – Brama wjazdowa do majątku Oehlrichów w Białutach, z prawej widoczny dom zarządcy tego majątku, powiększony fragment pocztówki z początku XX.


(źródło: przypuszczalnie Bischöfliches Zentralarchiv)

 


7 – Brama wyjazdowa z  majątku Oehlrichów w Białutach. Obecnie zachowała się tylko  jej lewa strona bez charakterystycznego baranka. Widoczne na zdjęciu owieczki były symbolem hodowli około 10 tys. tych zwierząt w białuckim majątku przed 1914 rokiem. Zdjęcie pochodzi z lat 30-tych XX wieku.


(źródło: ze zbiorów rodziny Klinger)

 


8 – Gospoda Augusta Sawitzkiego, powiększony fragment pocztówki z początku XX wieku. Budynek  do dziś stoi przy głównej drodze w Białutach.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


9 – Kościół katolicki w Białutach, powiększony fragment pocztówki z początku XX.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 10 – Widok lewej strony kościoła ewangelickiego w Białutach (dziś niszczejący zabytek z 1901 roku), powiększony fragment pocztówki z początku XX.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


 11 – Ten sam kościół z plebanią, powiększony fragment pocztówki z początku XX.


(źródło: Neidenburger Heimatbrief, Pfingsten 1999)

 


 12 – Okres międzywojenny, wnętrze kościoła ewangelickiego w Białutach.


 (źródło: Der Kreis Neidenburg/Ostpreussen im Bild)

 


13 – Lata 20-te ubiegłego wieku, budynek starej dwuklasowej szkoły mieszczącej się przy kościele katolickim, dziś pozostałością po szkole są  jej fundamenty.


(źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


14 – Budowa nowej szkoły w Białutach, pocztówka z 1938 roku.


 (źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


15 – 24 września 1938 roku, uroczystość poświęcenia nowego budynku szkolnego w Białutach.


(źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


16 – Lata 20-te ubiegłego wieku, uczniowie białuckiej szkoły wraz z nauczycielami p. Menderskim i p. Romanowskim.


(źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


17 – Ksiądz J. Stock? z młodzieżą podczas uroczystości kościelnej, lata 20-te ubiegłego wieku.


(źródło: reprodukcja ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


18 – Oficer pruski przed kościołem w Białutach, zdjęcie z 1916 roku.


(źródło: ze zbiorów P. Grzymkowskiego)

 


19 – Lata 30-te XX wieku, zabawa dzieci w białuckim majątku. Na pierwszym planie Dietrich Klinger?, syn zarządcy majątku.


 (źródło: ze zbiorów rodziny Klinger)