Aktualności

26 maja 2018 roku dzieci pierwszokomunijne z parafii Św. Jakuba Ap. w Białutach wczesnym rankiem udały się wraz z ks. proboszczem Grzegorzem Malinowskim oraz opiekunami na pielgrzymkę dziękczynną do Częstochowy.

Modląc się przed obliczem Matki Bożej, mali uczestnicy w swoich białych strojach pragnęli przede wszystkim podziękować za przyjęty dar Jezusa. Pobyt na Jasnej Górze był także okazją do obejrzenia licznych zabytków i skarbów zgromadzonych w klasztorze. Duże wrażenie na dzieciach zrobiło zwiedzanie skarbca, licznych ekspozycji, a także przejście wałami Drogi Krzyżowej.

Wspaniałą atmosferę tego dnia najlepiej oddadzą wypowiedzi samych uczestników pielgrzymki. Posłuchamy ….

- Nasza mała pielgrzymka na Jasną Górę była dla mnie niesamowitym przeżyciem. Najbardziej podobał mi się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jako dziewczynka, która przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej, mogłam się pomodlić i podziękować za wszelkie dobro, jakim mnie obdarzyła nasza Częstochowska Mama. Podziwiałam także piękny Skarbiec, Bazylikę oraz Salę Rycerską. Wszystkim bardzo polecam zobaczyć to cudowne miejsce – Julia.

- Dla mnie największym przeżyciem było zbliżenie się do obrazu Matki Boskiej i możliwość podziękowania jej za otrzymane dary oraz łaski dla całej mojej rodziny. W związku z tym, że był to Dzień Matki złożyłam życzenia najcudowniejszej z Matek – Kinga.

- Była to moja pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Największe wrażenie zrobił na mnie widok ludzi w różnym wieku, którzy przyjechali pomodlić się do Matki Bożej i złożyć u niej prośby. Mogłem w spokoju pomodlić się i powierzyć Matce swoje prośby. Uważam ten wyjazd za udany i w przyszłości na pewno tam wrócę – Michał.

Po zwiedzeniu Klasztoru Jasnogórskiego dzieci miały okazję zakupić pamiątki. Zadowoleni i pełni wrażeń z udanej pielgrzymki późnym wieczorem wróciły do swoich domów. Oby Jezus zawsze gościł w ich sercach i obdarzał potrzebnymi łaskami …

            W dniu 20 maj 2018 roku w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Białutach podczas Mszy świętej w kaplicy filialnej w Pruskach, której przewodniczył proboszcz ks. Grzegorz Malinowski, trzech kandydatów: Michał Ciesielski, Paweł Szklarski i Maciej Żebrowski, zostało włączonych do grona ministrantów. Chłopcy w obecności zgromadzonych parafian złożyli uroczyste ślubowanie wierności i służby Jezusowi. Następnie ks. proboszcz po modlitwie za nich i na znak dopuszczenia do służby liturgicznej, nałożył komże i kołnierzyki ministranckie.

        W okresie rocznego przygotowania chłopcy uczyli się podstaw służenia, poznali ministranckie modlitwy, ale przede wszystkim uświadomili sobie, że podczas Mszy świętej nie służą tylko kapłanowi, ale przede wszystkim samemu Panu Bogu. Nowi ministranci dostąpili zaszczytu bycia blisko wydarzeń, które mają miejsce na każdej Eucharystii. Odtąd będą mogli nosić Świętą Księgę i Krzyż, a także dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne, nosić kadzidło i światło. Chłopcy zrozumieli, że poprzez swoją służbę będą przede wszystkim pracować nad sobą, nad tym, by stać się lepszymi, bo przecież obowiązek zbiórek, dyżurów na mszach czy nabożeństwach, to dawanie przykładu innym, to służba Chrystusowi i drugiemu człowiekowi. Dzięki nim każda Msza święta będzie miała podniosły, uroczysty charakter i pozwoli ludziom na głębsze i piękniejsze jej przeżycie.

     Wszyscy bardzo się cieszymy i gratulujemy nowym ministrantom, życząc im przede wszystkim wytrwałości i radości w służeniu przy ołtarzu. Na zakończenie kierujemy również do nich słowa bł. Jana Pawła II, o których nie powinni zapominać podczas pełnienia swoich obowiązków: „Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą".